Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
We mogen God aanbidden door het zingen van psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. Maar laten we er altijd van bewust zijn dat datgene wat we zingen, ook overeen moet komen met hoe we doen.nl