Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Een time-out voorziening voor dak- en thuislozen. Gesprekken en meditatie worden afgewisseld met koor- en samenzang vanuit de Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
2011-08-21 09:25:00 +0200