Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Koor- en samenzang rond het thema 'Tel uw zegeningen'. Ook hoort u het verzoeklied 'Gebed'.
2015-06-21 09:10:00 +0200