Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Jezus hoort Bartimëus, een blinde bedelaar, naar hem roepen en geneest hem van zijn blindheid. God wil ons heel maken.nl