Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
We staan stil bij het thema 'blijdschap'. Filippenzen spoort ons aan om ons 'te verblijden in de Heer'. Dat voelt bijna als een opdracht.nl