Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Koor- en samenzang rond het thema 'Hosanna'. Op deze laatste zondag voor Pasen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.
2016-03-20 09:10:00 +0100