Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Wanneer je je bewogen voelt met een situatie, leidt dat altijd tot handelen: het brengt je in beweging. Ook God was bewogen met ons en handelde daarnaar. Hij zond zijn Zoon!nl