Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Paul Visser spreekt over Gods grootste wens. Zijn wens dat we als onderdeel van Zijn wijngaard vrucht mogen dragen in deze wereld.nl