Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
We stellen elkaar vaak de vraag: 'Gelooft u in God?'. Maar is het besef dat God in ons gelooft niet veel wezenlijker? Hij die ons in alles kent, de Schepper van hemel en aarde, gelooft in je!nl