Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
God heeft ons wat te zeggen. Het is Zijn Geest waarmee we met Hem in contact staan, als een soort telefoonlijn tot God. Naast mooie liederen is er koor- en samenzang uit de Hervormde Kerk in Kapelle.nl