Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Het is Micha Zondag. Ds. Arie van der Veer spreekt over goed zijn, goed doen en goed maken. We zullen zingend bidden om Gods kracht. Kracht om recht te doen in deze wereld.nl