Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
De Heilige Geest zet Jezus in de schijnwerpers. Daar praat ds. Jasper Klapwijk over. We kunnen de Geest niet los zien van Jezus. De Geest zet Jezus in het licht voor ons om Hem te zien.nl