Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
We bidden vaak om genezing van ziekte of andere fysieke zaken. Heel begrijpelijk! Maar bidden we ook om genezing van datgene wat ons hart bezwaart?nl