Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Wat heerlijk dat we met Jezus 'onderweg' kunnen zijn. En Hij zegt het niet alleen in theorie 'Ik ben de weg', maar Hij werd ook Mens om naast ons te kunnen lopen.nl