Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Koor- en samenzang rond het thema 'Rijke zegen' met onder meer het lied 'Heer, ik hoor van rijke zegen'.
2015-01-11 09:11:44 +0100