Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Koor- en samenzang rond het thema 'Aanbidding'. We mogen God aanbidden door het zingen van psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen.
2016-01-10 09:10:00 +0100