Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Koor- en samenzang rond het thema 'In dankbaarheid'.
2015-11-08 09:10:00 +0100