Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
We mogen God in alle omstandigheden danken. Zelfs onze gebeden die vol vragen en twijfels zitten, zijn ook omgeven door dankbaarheid.nl