Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Durven we, met alle brandhaarden en vervolgingen die er zijn in de wereld, ons volle vertrouwen op God te stellen en bij Hem onze toevlucht te nemen?nl