Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Arie van der Veer vertelt over de bruiloft te Kana en ook het themablok sluit hier op aan. U ziet ook een blok met Feest der Herkenning-liederen en koor- en samenzang uit de Martinikerk in Sneek.nl