Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Het volgen van Jezus is als een feest van vernieuwing. We weten: Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tot die tijd vernieuwt Hij onze harten en mogen we steeds meer op Hem gaan lijken.nl