Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Vandaag is het Israëlzondag: een dag waarop we - meer dan anders - stilstaan bij de verbondenheid met het volk Israël. Dit thema staat centraal.nl