Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
In deze uitzending met als thema 'Israël' hoort u onder andere het lied 'Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad'.
2014-10-05 09:11:22 +0200