Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Ds. Orlando Bottenbley spreekt over de troost die wij mogen ervaren als geliefden sterven. Troost omdat Jezus de dood overwonnen heeft: nu leven we nog in een wereld van rouw, straks wordt alles nieuwnl