Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
Het thema van deze uitzending is 'Wees mijn vooruitzicht', naar aanleiding van de gelijkenis van de dwaze en wijze meisjes.nl