Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.nl
In Koningen staat het bekende verhaal van Elia, die in de grot zit en met God wil praten. Pas als het stil wordt, verstaat hij Zijn stem. Naast muziek zijn er ook liederen rondom dit thema.nl