Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Ds. Arie van der Veer houdt een meditatie. Ook is er veel koor- en samenzang. Afl.: Als schapen afgevoerd.
2008-03-24 10:00:00 +0100