Alles
Koor- en samenzang vanuit verschillende kerken in ons land, met liederen rond een wisselend weekthema en een verzoeklied.
Ds. Van der Veer ziet wat de enorme mogelijkheden van het hergebruik van afval zijn.
2007-04-09 09:00:00 +0200