Alles
Nederland Migratieland geeft inzicht in de migratiestromen van nu en uit het verleden en biedt een actueel beeld van de gevolgen van migratie op de Nederlandse samenleving.
Afl.4. In Nederland vindt binnenlandse migratie plaats. Nederlanders verhuizen naar stedelijke gebieden of juist vanuit stedelijke gebieden naar landelijke gebieden. Door de vergrijzing verhuizen veel ouderen naar de perifere gebieden van Nederland. Welke bevolkingsgroepen migreren er nog meer binnen Nederland, waar gaan ze naartoe en waarom juist daar naar toe? Dat zijn de vragen die centraal staan in deze aflevering van “Nederland migratieland”.
2007-02-01 09:30:00 +0100