Alles
Naast het actuele consumentennieuws staat iedere aflevering één thema centraal. nl
Consumentenprogramma waarin de belangen van de vijftigplusconsument worden behartigd. -Vliegtuigmaatschappijen weigeren vertragingscompensatie te voldoen. -Problemen bij verlenging van rijbewijzen. -'Seniorproof'.nl