Alles
Hoe zijn bepaalde grondsoorten ontstaan? Hoe gebruiken wij de bodem gebruikt? En welke typerende landschappen zijn daarvan het resultaat.
Blok 1 gaat over de ontstaanswijze, het gebruik en de kenmerken van het hoogveenlandschap. Blok 2 behandelt dezelfde onderwerpen, maar dan van het laagveenlandschap.
2011-04-28 10:30:00 +0200