Alles
Hoe zijn bepaalde grondsoorten ontstaan? Hoe gebruiken wij de bodem gebruikt? En welke typerende landschappen zijn daarvan het resultaat.
Blok 1 gaat over de ontstaanswijze, het gebruik en de kenmerken van het lösslandschap. Blok 2 behandelt dezelfde onderwerpen, maar dan van het duinlandschap.
2011-05-19 10:30:00 +0200