Alles
Reportageprogramma met levensverhalen uit het hart van de samenleving over menselijke dilemma's en levensbeschouwelijke thema's.nl
Kruispunt Extra is 18 juni geheel gewijd aan de benoeming van de nieuwe bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden, mgr. G. de Korte. Vanuit het bisdomhuis in Groningen heeft Teun-Jan Tabak een uitgebreid gesprek met de nieuwe bisschop. Kruispunt Extrnl