Alles
Coen Verbraak praat met beroepsgenoten over hun vak en zichzelf.nl
Wie werkt maakt fouten. Maar als de dókter fouten maakt, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. In Nederland sterven per jaar naar schatting 2000 mensen door fouten van artsen en andere zorgverleners.nl