Alles
Vanaf 10.10 uur wordt er een spiritueel gesprek uitgezonden dat als context dient voor de eucharistieviering. Leo Fijen is de interviewer. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie. Zo komt ieder bisdom zeven keer aan bod.nl
Op Sacramentsdag is het woord aan de man die al zeventig jaar op een bijzondere manier het priesterschap present stelt in de katholieke kerk. Zijn naam is Hub Ernst, jarenlang de bisschop van Breda.nl