Alles
Marleen Stelling praat met gasten met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur over wat hen inspireert en beweegt. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid en onder het aloude motto van de apostel Paulus: ‘Onderzoek alles en behoud het goede’, bouwt Het Vermoeden bruggen tussen mensen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities, zinzoekers, gelovigen en ongelovigen.