Alles
Het Klokhuis is een programma dat kinderen van negen tot twaalf informeert over de wereld om hen heen, in de breedste zin van het woord.nl
De introductie van de televisie, zo'n 60 jaar geleden, werd gezien als een 'zorgelijke ontwikkeling'. Lisa volgt de geschiedenis van de Nederlandse televisie.nl