Alles
Vanaf 10.10 uur wordt er een spiritueel gesprek uitgezonden dat als context dient voor de eucharistieviering. Leo Fijen is de interviewer. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie. Zo komt ieder bisdom zeven keer aan bod.nl
Tekenend voor de hulpbisschop van Den Bosch is dat hij de mensen in de taal van deze tijd tegemoet treedt. Daarom schreef hij ook speciale boeken over geloof voor kinderen en jongeren.nl