Alles
Vanaf 10.10 uur wordt er een spiritueel gesprek uitgezonden dat als context dient voor de eucharistieviering. Leo Fijen is de interviewer. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom. Door elk bisdom is één kerk en één priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen voor de televisie. Zo komt ieder bisdom zeven keer aan bod.nl
Deze priester en bisschop verstaat de kunst om pastorale woorden te spreken. Hij benadrukt daarbij het belang van katholiek onderricht en hij maakt ruimte voor de gevoelens van hen die achterblijven.nl