Alles
Boekenprogramma waarin wisselende gasten worden ontvangen. Gesprekken met hen over boeken, discussies naar aanleiding van boeken of interviews met auteurs.nl
Frank Buys (politicoloog) onderzocht (in samenwerking met Froukje Demant en Atef Hamdy) de positie en de standpunten van de tweede generatie moslimjongeren in Nederland. Terwijl een kleine groep radicalen (de 'salafi's) zich afwendt van de samenleving en de strijd aangaat met het 'verdorven Westen', willen democratisch actieve moslimjongeren juist een grotere betrokkenheid bij de Nederlande maarschappij. In dit boek wordt aan de hand van uitgebreide interviews onderzocht welke factoren bijdragen aan de radicalisering van de 'salafi's' en waar aanknopingspunten zouden kunnen liggen voor het terugdringen van extremisme. NB door omstandigheden is de video van deze aflevering in Realplayer smal en breedband.nl