Alles
Al zijn radio-uitzendingen van ruim 10 jaar bij elkaar.
Op locatie in het Land van Maas en Waal gaat Ischa in gesprek met: - de heer J. Bervaes, amateur historicus en adjunct-directeur van het Rijksinstituut voor Bosbouw en groenbeheer "De Donskap" in Wageningen, tegenstander van dijkverzwaring. - Ir. C.van Beverloo, hoofd van de hoofdafdeling rivierendirectie Gelderland, van Rijkswaterstaat, voorstander van dijkverzwaring. Over wel of geen dijkverzwaring langs de Waal.
1989-07-04 00:00:00 +0200