Alles
Vraaggesprek met de graficus en tekenaar Aart van Dobbenburgh. Over zyn leven, de religie als inspiratiebron, het portrettekenen, zyn relatie met Henriette Roland Holst. ("We waren geestverwanten.")
1984-01-30 00:00:00 +0100