Alles
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met prof. dr. Jan James (geboren in Rotterdam in 1928), emeritus hoogleraar Weefselleer aan de Universiteit van Amsterdam, amateurviolist en vioolkenner. Gespreksonderwerpen: de vraag destijds of hij musicus zou worden en zijn keuze voor een studie geneeskunde; zijn vader, een predikant, die een goed verteller was; zijn belangstelling voor instrumenten en het door hem (samen met zijn vriend Willem Korthals Altes) geschreven artikel in de Volkskrant over een gestolen Stradivarius-viool in Amerika in 1936; zijn conclusie dat een middelmatig musicus niet excellent speelt op een uitzonderlijk instrument; het grote belang van een strijkstok voor een violist; de herinneringen die zijn oud-studenten aan zijn colleges hebben; zijn vakgebied, de weefselleer of celbiologie, en de vragen die binnen het vakgebied leven; de ontwikkeling van kankercellen, een complex mechanisme; zijn middelmatige vioolspel en zijn belangstelling voor de akoestiek, waarover James het boek 'Akoestiek van de instrumenten van de violenfamilie' publiceerde; zijn pleidooi voor meer kennis van de viool bij vioolstudenten; de violen die hij zelf bezat; zijn weigering onvoorbereid iets te spelen tijdens het interview; zijn emeritaat sedert vijf jaar en zijn bezigheden sindsdien; zijn gezondheid; zijn rationele inslag versus de emotionaliteit die de muziek voor hem betekent; zijn warsheid van religie, die hij met Sinterklaas vergelijkt; de liberale inslag van zijn vader; zijn twee dochters, die beiden musicus geworden zijn. James speelt desgevraagd enkele noten op verschillende violen om de klank te laten horen.
1999-04-29 00:00:00 +0200