Alles
Integrale opname van het programma 'Een leven lang', waarin een vraaggesprek met dichteres Ankie Peypers. Gespreksonderwerpen zyn de sensatie die zy als kind onderging toen zy de taal ontdekte; haar eerste bundel, die zy op zeventienjarige leeftyd publiceerde; het feminisme; de Tweede Wereldoorlog, en het verschil in de naoorlogse poezie van mannen en van vrouwen. Peypers leest de gedichten '/Strafregels/', '/Na Columbus/', '/Gang van zaken'/, '/Huwelyk/', en een gedicht uit haar bundel 'De /liefde verwilderde niet/'.
1995-06-22 00:00:00 +0200