Alles
Gesprek met schilder- lompenhandelaar Jopie Huisman zyn jeugd, levenshouding, schilderkunst en het Jopie Huisman museum. Hy vertelt een anekdote uit zyn catalogus.
1988-03-22 00:00:00 +0100