Alles
Vraaggesprek met schryfster Toos Blom. Toos Blom haalt herinneringen op aan Egmond, het dorp waar zy opgroeide, aan de schryfster Nienke van Hichtum, wier werk zy als vertaalster van '/Winnie de Poeh/' voortzette, aan haar carriere als schryfster van jeugdboeken en aan haar beroep van onderwyzeres, dat zy 47 jaar lang uitoefende.
1984-06-18 00:00:00 +0200