Alles
Vraaggesprek met musicologe en componiste Nancy van der Elst. Gespreksonderwerpen zyn: de muzikaliteit van haar familie; haar docentschap aan het conservatorium van Rotterdam; haar medewerking aan de oecumenische uitgave '/Dagelyks woord/'; haar studie, die werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, omdat ze weigerde de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en moest onderduiken; haar promotie aan de Sorbonne, in Parys, met als onderwerp de componist Henri Duparc; het genot van de muziek, die by haar vooral ligt in de analyse; de totstandkoming van de compositie 'Le /petit chat sans le maman/', die ze vervolgens speelt; haar bydrage aan de elpee '/Guido Gezelle en het lied/'; en haar voorstelling van het 'hiernamaals'. Bevat een gesprek met de zanger Ruud van der Meer over zyn samenwerking met Van der Elst, sinds haar promotie in 1972. Geillustreerd met muziek.
1996-04-18 00:00:00 +0200