Alles
'Een leven lang' met de schryver en beeldend kunstenaar J.C.van Schagen - Terugblik op zyn jeugd - Zyn schryvery (liefde voor het kleine en het gewone) - Zyn tydelyke bekering tot het katholicisme - Hoe hy van ambtenaar kunstenaar werd - Leest enkele gedichten.
1983-01-18 00:00:00 +0100