Alles
Vraaggesprek met de 73-jarige mevrouw Frouwine Klaassens-Perdok over het door de Quakers gerunde Kasteel Eerde in Ommen waar zij, tijdens de Tweede Wereldoorlog, les gaf aan Duits-joodse kinderen die daar werden opgevangen; over de periode kort na de oorlog toen zij directrice was van een opvangtehuis voor NSB-kinderen en over haar werk als begeleidster van asielzoekers in haar huidige woonplaats Gieten. Klaassens-Perdok: "Je helpt waar geholpen moet worden".
1990-11-16 00:00:00 +0100