Alles
Vraaggesprek met de oud-acteur, regisseur Johan de Meester. Over zyn carriere ("Wilde zuiver Nederlands toneel brengen"); over zyn beginjaren by Royaards en Verkade; over zyn jaren by het Vlaamsch Volkstoneel; zyn succesvolle regies. Met fragment van Willem Royaards in Julius Caesar en fragment uit Elcerlyc.
1983-03-14 00:00:00 +0100