Alles
Gesprek met architect T.Haakma Wagenaar. Vooral over zyn grote liefde voor De Dom in Utrecht. Heeft zich voornamelyk bezig gehouden met restauratiewerk.
1984-07-09 00:00:00 +0200