Alles
Gesprek met kunstschilder Ger Lataster over zyn jeugd, werk en marxisme. Verdere gespreksonderwerpen: zyn opleiding in Limburg, Kunst en Katholicisme en zyn vertrek naar Amsterdam. Lataster evalueert eigen ontwikkelingsproces. "Schilderen is beelden veroveren."
1988-02-09 00:00:00 +0100